Jika anda menghadapi kesukaran untuk membuat bayaran balik pinjaman/pembiayaan, bantuan tersedia untuk anda.

Ikuti panduan ini bagi membantu anda membuat keputusan bijak dan wajar berhubung dengan bantuan bayaran balik pinjaman.

Jika anda menghadapi masalah dengan permohonan anda atau kesukaran untuk menghubungi bank, hubungi kami melalui bnm.my/RAsurvey.

Hubungi Agensi Kaunseling dan Pengurusan Kredit (AKPK) di melalui services.akpk.org.my untuk khidmat nasihat kewangan dan bimbingan.

Post a Comment